úterý 21. října 2014

Ohlédnutí za veletrhem Job Fair bez bariér

Pátý ročník pracovního veletrhu pro osoby se zdravotním postižením se konal 9. října 2014 v Rajské budově Vysoké školy ekonomické v Praze. Pořadatelem této akce byla Nadace Charty 77 – Konto Bariéry ve spolupráci s VŠE.


Na pražský Žižkov si letos opět našli cestu lidé, kteří mají nějaký zdravotní hendikep a hledají uplatnění na pracovním trhu. Právě zapojení osob se zdravotním postižením do práce a jejich další vzdělávání bylo tématem a účelem tohoto veletrhu, kterého se účastnily neziskové organizace a firmy zaměstnávající hendikepované. Ve společnosti ještě přetrvávají představy, že zaměstnávání hendikepovaných lidí je příliš složité a pro zaměstnavatele náročné, a právě tyto stereotypy pomáhají měnit firmy, které na veletrhu přímo nabízely aktuální pozice a pracovní podmínky pro zájemce se zdravotním hendikepem. Na veletrhu nechyběla ani sociální firma Tamtamy se svou nabídkou volných pracovních míst ve službách pro domácnost. Tamtamy nabízejí svým hendikepovaným zaměstnancům také školení a pracovní asistenci při zácviku.
Jednou z překážek k nalezení pracovního uplatnění bývá nedostatečná kvalifikace. Širokou paletu rekvalifikačních a rozvojových kurzů zde představila OZP akademie, která si klade za cíl pomáhat lidem ohroženým nezaměstnaností a zdravotně postiženým získat potřebné vzdělání a dovednosti, aby pro sebe našli vhodnou pracovní příležitost. 

Veletrhu se účastnily i firmy, které poskytují zprostředkování práce pro osoby se zdravotním postižením, mezi nimi také Nové horizonty, s.r.o. Kromě nabídky zaměstnání měli návštěvníci veletrhu možnost získat i cenné informace a rady od odborníků a personalistů. Zástupci neziskovek zase tuto akci využili jako příležitost k navázání nových kontaktů a výměně zkušeností mezi sebou.